URJ-02

 • Popis produktu

Funkcie vykonávané reguláciou:

 • ovládanie činnosti dvoch obehových čerpadiel
 • ovládanie prepínacieho zónového ventila, ktorý prepína medzi vykurovaním a TÚV
 • beznapäťový výstup:
  • obsluhuje kotol na pelety;
  • pri použití kotla na pevné palivo je možné zmeniť na napäťový výstup pre obsluhu kotlového čerpadla pre dobíjanie akumulačnej nádrže
 • ohrev teplej úžitkovej vody s týždenným programom
 • možnosť zapojenia akumulačnej nádrže

Vybavenie regulácie:

 • spolupráca s dvoma bytovými termostatmi (dvojpolohový – zap/vyp)
 • jedným izbovým regulátorom s RS komunikáciou
 • programová ochrana pred nežiadúcim nárastom horúcej vody na zdroji tepla
 • teplotná ochrana podlahového obehu
 • možnosť pripojenia
  • CS-505 Ethernet alebo WiFi RS:
  • maximálne 5x snímač teploty KTY
 • aktualizácia cez USB vstup
 • plášť prispôsobený k inštalácii na stenu

 

Schéma inštalácie:

URJ-02 umožňuje nastaviť jednu z troch schém:

 1. Schematické znázornenie použitia regulácie: peletový kotol (1), dva obehy (čerpadlo 2 a 3), trojcestný zónový ventil (4), bojler (7), možnosť pripojenia 2x bytový termostat (5 a 6), GSM a internetový modul
 2. Schematické znázornenie použitia regulácie: kotol (1), dva obehy (čerpadlo 2 a 3), trojcestný zónový ventil (4), bojler (8), akumulačná nádrž (9), možnosť pripojenia 2x bytový termostat (5 a 6), teplotná ochrana podlahového obehu (8 a 9) GSM a internetový modul

  Poznámka: regulácia dáva možnosť použiť aj jeden snímač teploty nádrže – bude ním horný snímač umiestnený nižšie.

 3. Schematické znázornenie použitia regulácie: čerpadlo ÚK (1), dva obehy (čerpadlo 2 a 3), trojcestný zónový ventil (4), bojler (8), akumulačná nádrž (9), možnosť pripojenia 2x bytový termostat (5 a 6), teplotná ochrana zdroja tepla (7), GSM a internetový modul

  Poznámka: ak použijeme beznapäťový výstup ako napäťový pre ovládanie kotlového čerpadla, bude snímač spiatočky použitý ako snímač ÚK. Pri tomto zapojení je kotlové čerpadlo zapínané/vypínané na základe požiadavky snímačov teplôt bojlera a nádrže za predpokladu, že teplota z kotla je vyššia než je teplota bojlera/nádrže o+2°C a bol dosiahnutý prah zapínania čerpadla.

 

Obr.1 Kotol na pelety (ovládanie beznapäťového výstupu pre zapínanie kotla)

Obr.2 Kotol na tuhé palivo (ovládanie čerpadla pre dobíjanie AKU)