EU-i-2

Regulácia pre vykurovacie systémy. Obsluha dvoch zmiešavacích okruhov a okruhu TÚV. Kaskádový radič štyroch zdrojov tepla. Možnosť vytvorenia dvoch priamych vykurovacích okruhov alebo ovládanie iných zariadení 230V (osvetlenie, zavlažovanie, prepínací zónový ventil a pod.). Možnosť vzájomného prepojenia dvoch zdrojov vykurovania pomocou beznapäťového výstupu NO/COM/NC. Pri použití internetového modulu, plná kontrola všetkých funkcii cez internet.
 • Popis produktu
 • Parametre produktu
 • Regulácia pre vykurovacie systémy

  Funkcie vykonávané reguláciou:

  • plynulá regulácia dvoch zmiešavacích ventilov a ich čerpadiel s možnosťami:
   • stála teplota,
   • ekvitermická regulácia,
   • korekcia teploty ventila podľa izbovej teploty,
   • týždenný program vykurovania
  • Príprava TÚV s týždenným programom a funkciou Legionelly.
  • Štyri rovnako konfigurované výstupy pre vzájomné prepojenie zdrojov tepla alebo prácu výkonných prvkov na základe teploty a času (plynový kotol, elektrokotol, vykurovacia špirála, čerpadlá, ventily, akumulačná nádrž…):
   • Dva beznapäťové výstupy (NC/COM/NO).
   • Dva napäťové výstupy (230V).
  • Kaskádový radič s možnosťou vytvorenia kaskády štyroch zdrojov tepla (s využitím 2x beznapäťový výstup, 2x napäťový 230V) na základe stálej teploty, ekvitermiky alebo potreby vykurovania aktívnych okruhov.
  • Spolupráca s dvoma bytovými termostatmi so štandardnou komunikáciou (dvojpolohový – zap/vyp) s možnosťou zníženia teploty ventilu alebo jeho zatvorenia.
  • Spolupráca s dvoma bytovými termostatmi s RS komunikáciou predurčenými pre CS-i-2 (RI-1) s možnosťou dynamickej zmeny teploty ventila alebo jeho zatvorenia.
  • Spolupráca s izbovým regulátorom vybaveným RS komunikáciou, ktorý umožňuje okrem nastavenia denných a týždenných zmien teploty v miestnosti aj náhľad a zmenu teplôt zmiešavacích okruhov, TÚV, automatickú korekciu teploty (+ a -) ventila na základe zmeny teploty v miestnosti.
  • Možnosť pripojenia modulu EU–505 Ethernet alebo WiFi RS, ktoré umožňujú vzdialené ovládanie funkcii a sledovanie parametrov pomocou internetu (nová aplikácia eModul.eu), vysielanie emailových správ pri alarme.
  • Možnosť pripojenia ďalších dvoch modulov pre ovládanie zmiešavacích ventilov a ich čerpadiel (napr.: EU-i-1m alebo EU-i-1) .
  • Ochrana pred nežiaducim nárastom teplej vody v krátkom obehu kotla a pred príliš nízkou teplotou vykurovacej vody pri návrate do kotla.
  • Možnosť aktualizácie programu cez USB vstup.

  Vybavenie regulácie:

  • veľký farebný dotykový LCD displej
  • ekvitermický snímač (vonkajšej teploty)
  • snímače teploty ventilov, teploty kotla, teploty spiatočky, snímač TÚV
  • kryt prispôsobený k inštalácii na stenu

Schéma inštalácie:

 

KONTROLA POMOCOU MOBILNEJ APLIKÁCIE:

 

Špecifikácia Jednotka  
Napájanie V 230V +/- 10% / 50Hz
Maximálny príkon regulácie W 10
Teplota prostredia °C 5÷50
Odolnosť snímača teploty °C -30÷99
Poistka A 6,3
Rozsah nastavenia teplôt °C 8÷90
Zaťaženie na každom výstupe A 0,5