EU-880 zPID

k dispozícii v dvoch verziách krytu kryt šedočierny k dispozícii iba pre výrobcov kotlov regulátor spolupracuje s ventilátorom: STW-70 HMSK, STW-70 HAWK, WPA-117, WPA-120
 • Popis produktu
 • Parametre produktu

Regulácia pre zásypové kotly s ovládaním zmiešavacieho ventila

 

Funkcie vykonávané reguláciou:

 • ovládanie ventilátora
 • ovládanie zmiešavacieho ventila
 • ovládanie čerpadla ÚK
 • ovládanie čerpadla TÚV
 • ovládanie prídavného čerpadla
 • možnosť pripojenia izbovej regulácie s  RS komunikáciou alebo so štandardnou komunikáciou (dvojpolohový – zap/vyp)
 • možnosť pripojenia modulu EU–505 Ethernet alebo WiFi RS, ktoré umožňujú vzdialené ovládanie funkcii a sledovanie parametrov pomocou internetu
 • Možnosť pripojenia ďalších dvoch modulov pre ovládanie zmiešavacích ventilov a ich čerpadiel (napr.: EU-i-1m alebo EU-i-1)
 • program zPID

Vybavenie regulácie:

 • veľký farebný displej uľahčujúci ovládanie regulácie
 • otočné tlačidlo
 • snímač teploty ÚK
 • snímač teploty TÚV
 • snímač teploty ventila a spiatočky
 • snímač spalín
 • vonkajší snímač (voliteľné)
 • napájací kábel
 • napájací kábel čerpadla
 • tepelná ochrana (termik)
 • regulácia inštalovaná v kryte kotla alebo samostatne na kotle

 

Špecifikácia Jednotka  
Napájanie V  230V +/-10% / 50Hz
Maximálny príkon regulácie W 11
Teplota prostredia °C 5÷50
Maximálne zaťaženie na výstupe čerpadla ÚK A 0,5
Zaťaženie na výstupe ventilátora A 0,6
Max. zaťaženie na výstupe čerpadla TÚV A 0,5
Presnosť merania °C 1
Rozsah nastavenia teploty °C 45÷80
Odolnosť snímača teploty °C -30÷99
Poistka A 6,3