Doplnkové príslušenstvo

EU-260

Zostava pre bezdrôtovú komunikáciu RS
  • Popis produktu

Zostava sa skladá z dvoch modulov (pre komunikáciu s izbovým regulátorom):

  1. Modul v1 – je určený pre hlavnú riadiacu jednotku s RS komunikáciou. Tento modul je určený pre pripojenie k zariadeniu s vlastným napájaním.
  2. Modul v2 – je určený pre zariadenia – prídavné moduly s RS komunikáciou ako napr. izbový regulátor CS-280, modul pre internetovú komunikáciu EU-505 atď..
    UPOZORNENIE
    Pre dosiahnutie najväčšej citlivosti antény je potrebné modul EU-260 v1 inštalovať minimálne 50 cm od kovových povrchov, potrubí alebo kotla.