Podlahové vykurovanie

CS-L-9r

 DRÔTOVÁ ZÓNOVÁ REGULÁCIA TERMOSTATICKÝCH VENTILOV (8 ZÓN)  
 • Popis produktu

Nové funkcie CS-L-9R

Od septembra 2019 je v ponuke namiesto drôtovej regulácie podlahového vykurovania CS-L-9 už iba univerzálna CS-L-9R novými funkciami pre bezdrôtovú komunikáciu, ktoré má súčasná CS-L-8E, čo umožňuje ovládať podlahové a zároveň radiátorové vykurovanie. Do systému je možné pripojiť tak drôtové, ako aj bezdrôtové kontrolné (snímačov teploty/bytových termostatov) a vykonávacie (elektrické pohony, spínacie moduly) prvky.

MOŽNÁ ZOSTAVA CS-L-9R

 

Univerzálna séria 9  je univerzálnou nie len kvôli tomu, že umožňuje reguláciu podlahového a radiátorového vykurovania, ale tiež jej použitie je univerzálne, tak v rozostavaných objektoch, ako aj flexibilné bezdrôtové rozmiestnenie všetkých prvkov systému bez dodatočných stavebných úprav v starších budovách, kde sa na túto možnosť vo fáze projektu nemyslelo. Možnosť drôtového prepojenia až štyroch hlavných regulácii CS-L-9R a ovládania tak 32 zón (miestností) cez jeden kontrolný panel CS-M-9R, ktorý je zároveň Wifi modulom pre vzdialenú kontrolu, umožňuje použiť tento systém vo väčších objektoch typu penzión, hotel, administratívne budovy, úrady a pod.  

Séria 9 umožňuje:

 • vzdialenú kontrolu prostredníctvom kontrolného panela CS-M-9Rktorý je zároveň WiFi modulom pomocou aplikácie emodul.eu s funkciami:
  • vykurovanie / chladenie,
  • štyri prevádzkové režimy (bežný, dovolenkový, komfortný, ekonomický),
  • možnosť nastavenia individuálneho harmonogramu pre každú zónu,
  • ovládanie na základe ekvitermiky(vonkajšej teploty),
  • možnosť ovládania teploty podľa snímača podlahy– pri použití podlahového snímača teploty.
 • paralelné prepojenie až štyroch hlavných regulácii CS-L-9R a ovládanie tak 32 zón,
 • každá CS-L-9R má možnosť:
  • vytvoriť 8 zón v ktorých je zaregistrovaný:
  • ovládať:
   • maximálne 50 termoelektrických pohonov (STT-230/2STT-230/2S) za použitia 19 výstupov 230V,
   • v každej zóne až 6 bezdrôtových elektrických pohonov pre radiátorový okruh (STT-869 alebo STT-868)
   • až 6 bezdrôtových spínacích modulov MW-1 alebo MW-1-230V pre bezdrôtové ovládanie čerpadla alebo zdroja tepla, prípadne pohonov (STT-230/2STT-230/2S) na vzdialenom rozdeľovači, ktoré nie je možné prepojiť drôtovo,
   • výstup na pripojenie tepelného čerpadla(prepínanie vykurovanie / chladenie)
   • výstup 230Vna ovládanie čerpadla,
   • beznapäťový výstupu(napríklad pre ovládanie vykurovacieho zariadenia),
  • obmedziťmaximálne a minimálne nastavenie pre:
   • priestorovú teplotu,
   • teplotu podlahy,
   • maximálnu relatívnu vlhkosť.

K celej zostave je možné pripojiť aj iné drôtové alebo bezdrôtové prvky systému ako je: bezdrôtový vonkajší snímač teploty CS-C-8zr alebo drôtový CS-291p (NTC), snímače otvorenia okna EU-C-2n, bezdrôtové snímače teploty podlahy CS-C-8f , opakovač signálu CS-RP-3 alebo CS-RP-4.

Vonkajší snímač teploty umožňuje vypnúť vykurovanie v určených zónach pri nami nastavenej teplote. Snímač otvorenia okna zase umožňuje vypnutie vykurovania s určitým oneskorením. Priestorové snímače teploty reagujú na teplotu miestnosti a podlahové snímače kontrolujú maximálnu a minimálnu teplotu vykurovacej vody v podlahe. Konštrukcia budovy o 8-mich zónach vytvára prekážky pre šírenie signálu alebo signál môže byť jednoducho rušený a tu zohráva dôležitú úlohu opakovač signálu CS-RP-3 alebo CS-RP-4. Opakovače môžete navzájom prepojiť a vytvoriť tak reťaz, ktorá Vám potrebný signál prenesie tam, kde to potrebujete.

V prípade, že potrebujete upravovať teplotu vykurovacej vody podľa vonkajšej teploty (ekvitermickej krivky), regulácia umožňuje pripojiť ku každej CS-L-9R cez RS komunikáciu aj podriadený modul pre zmiešavací ventil a jeho čerpadlo CS-i-1m alebo CS-i-1. Všetky parametre sú nastavované priamo z hlavnej regulácie CS-L-9R.

V servisných nastaveniach nájdeme aj možnosť ovládania pohonov, ktoré sú bezprúdovo otvorené NO.

 

Zónová regulácia CS-L-9 je určená pre ovládanie termoelektrických pohonov ventilov. Regulácia umožňuje výrazne šetriť energiou vďaka hospodárnemu využívaniu teploty v každej miestnosti budovy. Vďaka pokročilému softvéru má regulácia množstvo funkcií:

Funkcie:

 • ovládanie až 8 zón s možnosťou:
  • vykurovanie / chladenie
  • štyri prevádzkové režimy (bežný, dovolenkový, komfortný, ekonomický)
  • možnosť nastavenia individuálneho harmonogramu pre každú zónu,
  • ovládanie na základe ekvitermiky (vonkajšej teploty) pri pripojení vonkajšieho snímača teploty CS-291p,
  • možnosť ovládania teploty podľa snímača podlahy – pri použití podlahového snímača teploty.
 • ovládanie maximálne 19 termoelektrických pohonov  (STT-230/2STT-230/2S) za použitia:
  • kontrolného panelu CS-M-9R, ktorý je zároveň WiFi modulom pre pripojenie k lokálnej WiFi sieti a vzdialenú kontrolu cez internet pomocou aplikácie eModul.eu,
  • 8 izbových priestorových snímačov CS-C-7p,
  • alebo izbových regulátorov CS-R-9sCS-R-9bCS-R-9z;
  • vonkajšieho snímača CS-291p,
 • jeden výstup na pripojenie tepelného čerpadla (prepínanie vykurovanie / chladenie)
 • jeden výstup 230V na ovládanie čerpadla,
 • jeden beznapäťový výstup (určený napríklad pre ovládanie vykurovacieho alebo chladiaceho zariadenia),
 • možnosť navzájom prepojiť až 4 CS-L-9 pomocou RS komunikácie, čo spolu dáva ovládanie maximálne až 32 zón pomocou jedného kontrolného panela WiFi
  CS-M-9,
 • ovládanie zmiešavacieho ventila – po pripojení regulátora CS-i-1 alebo modulu CS-i-1m, 
 • možnosť aktualizácie programu prostredníctvom USB vstupu,

 

 


  
   

 

 

 L_9R_01

 

 

 

Rozšírenie

Izbové regulácie a snímače napájané z hlavnej regulácie

CS-C-7 p

CS-C-7 p

DRÔTOVÝ IZBOVÝ SNÍMAČ TEPLOTY

Izbové regulácie napájané na 230V

CS-R-8 z

CS-R-8 z

BEZDRÔTOVÝ IZBOVÝ REGULÁTOR TEPLOTY DVOJSTAVOVÝ

Bezdrôtové izbové regulácie a snímače napájané na batérie

CS-R-8 b

CS-R-8 b

BEZDRÔTOVÝ IZBOVÝ REGULÁTOR TEPLOTY DVOJSTAVOVÝ
CS-C-8 r

CS-C-8 r

BEZDRÔTOVÝ IZBOVÝ SNÍMAČ TEPLOTY
EU-R-8 bw

EU-R-8 bw

DVOJSTAVOVÝ BEZDRÔTOVÝ IZBOVÝ REGULÁTOR (MERANIE VLHKOSTI VZDUCHU)

Servopohony

STT-869

STT-869

BEZDRÔTOVÝ ELEKTRICKÝ POHON VENTILA
STT-868

STT-868

BEZDRÔTOVÝ ELEKTRICKÝ POHON VENTILA

Doplnkové príslušenstvo

CS-M-9r

CS-M-9r

DRÔTOVÝ KONTROLNÝ PANEL PRE SPOLUPRÁCU S LIŠTOU CS-L-9r + MODUL WIFI
CS-MW-1

CS-MW-1

BEZDRÔTOVÝ VYKONÁVACÍ MODUL
EU-C-2n

EU-C-2n

BEZDRÔTOVÝ SNÍMAČ OTVORENIA OKNA
CS-C-8 f

CS-C-8 f

BEZDRÔTOVÝ SNÍMAČ TEPLOTY PODLAHY
CS-i-1

CS-i-1

REGULÁTOR PRE ZMIEŠAVACÍ VENTIL
CS-C-8 zr

CS-C-8 zr

BEZDRÔTOVÝ SNÍMAČ VONKAJŠEJ TEPLOTY
CS-513

CS-513

Integrátor vstupov – 5x 230V
CS-RP-4

CS-RP-4

REPEATER SIGNÁLU (Opakovač signálu)
CS-RP-3

CS-RP-3

REPEATER SIGNÁLU (Opakovač signálu)