Podlahové vykurovanie

CS-L-4 WiFi

Regulácia drôtových a bezdrôtových pohonov ventila predurčená tak pre podlahové, ako aj radiátorové vykurovanie. Umožňuje flexibilné rozmiestnenie všetkých prvkov systému bez dodatočných stavebných úprav a pomocou zabudovaného internetového modulu diaľkové ovládanie vykurovania až 8 zón prostredníctvom webovej aplikácie eModul.eu.  
 • Popis produktu
 
Funkcie:
 • Ovládanie priestorovej teploty v maximálne 8-mich zónach prostredníctvom webovej aplikácie eModul.eu s možnosťami:
  • do každej zóny je možné zaregistrovať bezdrôtový snímač (CS-C-mini,CS-C-8r) alebo izbový regulátor (CS-R-8b, EU-R-8b PLUSCS-R-8s PLUS, CS-R-8pb PLUS a CS-R-8z)
  • do každej zóny je možné pripojiť:
   • 6 bezdrôtových elektrických pohonov ventila STT-869 alebo STT-868 pre radiátorové vykurovanie
   • 6 bezdrôtových snímačov otvorenia okna EU-C-2n
   • 1 bezdrôtový snímač teploty podlahy CS-C-8f 
   • jeden bezdrôtový vykonávací modul/spínací kontakt MW-1-230V alebo CS-981 pre bezdrôtové ovládanie termoelektrických pohonov podlahového vykurovania
  • alternatívne do štyroch prvých zón (zóna 1-4) s napäťovými výstupmi je možné zapojiť:
   • 4 drôtové snímače priestorovej teploty C-7p
   • 1 drôtový snímač teploty podlahy NTC
   • 50 termoelektrické pohony STT-230/2 (jeden výstup 230V pre každú zónu)
  • K regulácii je možné pripojiť:
   • ďalších max. 8 bezdrôtových vykonávacích modulov/spínacích kontaktov MW-1 alebo MW-1-230V ovládaných podľa týždenného programu alebo potreby vykurovania zón
   • 1 snímač vonkajšej teploty CS-C-8zr
  • Ovládanie vykurovacieho zariadenia alebo čerpadla pomocou zabudovaného beznapäťového výstupu alebo bezdrôtovým vykonávacím modulom/spínacím kontaktom MW-1
  • Možnosť aktualizácie programu prostredníctvom USB vstupu
  • Každá zóna môže mať priradený svoj individuálny režim prevádzky (konštantná teplota, časové obmedzenie alebo 6 rôznych prevádzkových harmonogramov)

 

 

 

 

 

 

Rozšírenie

Izbové regulácie a snímače napájané z hlavnej regulácie

CS-C-7 p

CS-C-7 p

DRÔTOVÝ IZBOVÝ SNÍMAČ TEPLOTY

Izbové regulácie napájané na 230V

CS-R-8 z

CS-R-8 z

BEZDRÔTOVÝ IZBOVÝ REGULÁTOR TEPLOTY DVOJSTAVOVÝ

Bezdrôtové izbové regulácie a snímače napájané na batérie

CS-R-8 b

CS-R-8 b

BEZDRÔTOVÝ IZBOVÝ REGULÁTOR TEPLOTY DVOJSTAVOVÝ
CS-C-8 r

CS-C-8 r

BEZDRÔTOVÝ IZBOVÝ SNÍMAČ TEPLOTY
EU-R-8 b PLUS

EU-R-8 b PLUS

DVOJSTAVOVÝ BEZDRÔTOVÝ IZBOVÝ REGULÁTOR (MERANIE VLHKOSTI VZDUCHU)
EU-R-8s PLUS

EU-R-8s PLUS

DVOJSTAVOVÝ BEZDRÔTOVÝ IZBOVÝ REGULÁTOR (MERANIE VLHKOSTI VZDUCHU)
EU-R-8pb PLUS

EU-R-8pb PLUS

DVOJSTAVOVÝ BEZDRÔTOVÝ IZBOVÝ REGULÁTOR (MERANIE VLHKOSTI VZDUCHU)

Servopohony

STT-869

STT-869

BEZDRÔTOVÝ ELEKTRICKÝ POHON VENTILA
STT-868

STT-868

BEZDRÔTOVÝ ELEKTRICKÝ POHON VENTILA

Doplnkové príslušenstvo

CS-MW-1

CS-MW-1

BEZDRÔTOVÝ VYKONÁVACÍ MODUL
EU-C-2n

EU-C-2n

BEZDRÔTOVÝ SNÍMAČ OTVORENIA OKNA
CS-C-8 f

CS-C-8 f

BEZDRÔTOVÝ SNÍMAČ TEPLOTY PODLAHY
CS-C-8 zr

CS-C-8 zr

BEZDRÔTOVÝ SNÍMAČ VONKAJŠEJ TEPLOTY
CS-RP-4

CS-RP-4

REPEATER SIGNÁLU (Opakovač signálu)
CS-RP-3

CS-RP-3

REPEATER SIGNÁLU (Opakovač signálu)