Podlahové vykurovanie CS-507 Internet

INTERNETOVÝ MODUL URČENÝ PRE REGULÁCIE CS-L-7, CS-L-8

  • Popis produktu

Funkcie:
• diaľkové ovládanie prevádzky zónových regulácií termoelektrických pohonov ventilov
• úprava zadaných teplôt v každej zóne
• možnosť výberu týždenných harmonogramov
• zobrazenie histórie teplôt každej zóny
• prispôsobenie vzhľadu displeja regulácie vlastným potrebám
• emailová informácia o alarmoch

 

Vybavenie:
• napájanie 5V DC
• RS rozbočovač
• komunikačný RS kábel

 

Popis zariadenia
Internetový modul CS-507 je zariadenie, ktoré umožňuje diaľkové ovládanie prevádzky zónových regulácií termoelektrických pohonov ventilov prostredníctvom internetu. Užívateľ má možnosť kontrolovať teplotu v jednotlivých zónach, môže meniť zadanú teplotu, vybrať týždenný harmonogram atď..Taktiež má možnosť zobrazenia histórie teplôt každej zóny v podobe prehľadných grafov.

Upozornenie

Modul s novým rozlíšením v súčasnosti ovláda iba zónovú reguláciu CS-L-7 a CS-L-8.

Prihlásenie do aplikácie www.emodul.eu

 

 

Aplikácia eModul je k dispozícii na stiahnutie:

Rozšírenie

Hlavná regulácia

CS-L-7

CS-L-7

DRÔTOVÝ REGULÁTOR PRE TERMOELEKTRICKÉ POHONY (8 ZÓN)