Nová centrálna radiaca jednotka pre systém vykurovania – ekvitermická regulácia za bezkonkurenčnú cenu

Nová centrálna radiaca jednotka pre systém vykurovania – ekvitermická regulácia za bezkonkurenčnú cenu

Investície do modernizácie kúrenia nenaplnia Vaše očakávania bez efektívneho riadenia celého systému vykurovania a prípravy teplej úžitkovej vody. Správne navrhnutá regulácia prináša nie len vyššiu účinnosť, pohodlie, ale následne aj značné úspory a šetrenie životného prostredia. Centrálny systém riadenia musí riešiť tak prepojenie viacerých zdrojov tepla vo Vašom dome do jedného funkčného celku, ako aj integráciu distribúcie tepla v čase a s odpovedajúcim množstvom až po odberné miesta. Aj keď systém by mal pracovať automaticky, bez nutnosti manuálnej korekcie nastavení, vzdialená kontrola z pohodlia obývacej miestnosti, alebo z akéhokoľvek miesta na svete cez smartfón či tablet, Vám prináša nie len potrebný tepelný komfort, ale aj povedomie a pocit zodpovednosti. Monitorujete nie len aktuálny stav kúrenia, ale aj Vaše výdavky.

 

 

Výrobca regulácii TECH Controllers nadviazal na veľmi úspešnú sériu regulácií pre systém vykurovania zmiešavacími okruhmi a uvádza na trh novú centrálnu riadiacu jednotku CS-i-3 PLUS s univerzálnym využitím pre riadenie viacerých zdrojov tepla, tri zmiešavacie okruhy s možnosťou rozšírenia o ďalšie dva moduly, súčasťou je okruh prípravy TÚV a solárny okruh – za bezkonkurenčné ceny. Nová regulácia je výkonnejšia, jednoduchšia pre konfiguráciu a intuitívne ovládanie. Hlavnou zmenou je možnosť vzdialenej kontroly všetkých parametrov regulácie cez internet, schopnosť modulovať výkon prostredníctvom výstupov pwm alebo 0-10V a kaskádový radič.

Aké je to zariadenie

Regulácia CS-i-3plus je multifunkčné zariadenie s farebným dotykovým displejom, ktoré spája všetky prvky vykurovacieho systému do jedného integrovaného, zosynchronizovaného systému riadenia s možnosťou ich jednoduchého ovládania cez internet. Zdroje tepla, ako aj vykurovacie okruhy, pracujú automaticky bez našej intervencie a energia je generovaná a využívaná vtedy a tam, keď je to potrebné a to v optimálnom množstve. Energia z nestálych zdrojov tepla je kumulovaná pre neskoršie použitie.

 

 

Čo umožňuje

Prostredníctvom pokročilého softvéru regulácia umožňuje nastaviť široký rozsah funkcií od výroby a akumulácie tepla, cez distribúciu až po odber. 

 

Výroba a akumulácia tepla niekoľkými rozdielnymi zdrojmi

Pre výrobu a akumuláciu tepla regulácia ovláda viac typov zdrojov tepla súčasne. Môžu to byť tak tradičné zdroje, ako je kotol na tuhé palivo, krb, plynový kotol alebo obnoviteľné zdroje tepla napr. kotol na biomasu, solárne čerpadlo alebo tepelné čerpadlo. K tomu regulácia využíva štyri rovnako konfigurované výstupy: dva beznapäťové (NC/COM/NO) a dva napäťové (230V). Možnosť ich vzájomného podriadenia na základe teploty alebo času umožňujú automatické, synchronizované ovládanie zdrojov tepla. Napr.: ak Váš kotol na tuhé palivo alebo krb, prípadne solárne čerpadlo nestačí dohriať akumulačnú nádrž, zapne sa náhradný zdroj tepla (plynový kotol alebo elektrokotol, či vykurovacia špirála), ale iba za presne stanovených podmienok. Ďalší zdroj tepla sa nezapne ak nie je požiadavka od bytových termostatov na vykurovanie, alebo jeho prácu obmedzíte časovo. Regulácia tak umožňuje vytvoriť jednoduchú kaskádu rôznych zdrojov tepla a automaticky prepína tieto výstupy medzi zimnou a letnou prevádzkou.

Napäťové a beznapäťové výstupy je možné použiť aj ako kaskádový radič s možnosťou vytvorenia kaskády štyroch rovnakých zdrojov tepla, ktoré sa zapínajú postupne s cieľom dosiahnutia zadaných parametrov: podľa nastavenej stálej teploty v sústave; podľa ekvitermiky (vonkajšej teploty); alebo potreby dosiahnutia požadovaných hodnôt vykurovania na aktívnych okruhoch.

Dva analógové výstupy 0-10V umožňujú ovládať ďalšie zdroje tepla s modulovaným výkonom ako je tepelné čerpadlo, plynový kotol a pod. Výkon zdroja tepla je na základe požiadaviek aktívnych vykurovacích okruhov. Čím je rozdiel medzi požadovanou a skutočnou teplotou vyšší, tým je vyššie napätie.

Pre ovládanie solárneho okruhu je možné využiť buď výstup 230V, alebo aj pwm výstup, čo umožňuje použiť úsporné čerpadlá. Funkcie v nastaveniach vychádzajú z dlhodobých skúseností iných regulácií TECH Controllers. Okruh solára má okrem iného aj ochranu proti prehriatiu a zamŕzaniu kolektora. V zimnom období určite oceníte možnosť rozmrazenia kolektorov ako aj iné funkcie, ktoré sa postarajú o automatický chod celého systému.

Distribúcia tepla

CS-i-3plus prostredníctvom plynulej regulácie troch zmiešavacích ventilov a ich čerpadiel s možnosťami individuálneho nastavenia (stála teplota, ekvitermická krivka, korekcia teploty ventila podľa izbovej teploty a týždenný program vykurovania) umožňuje prispôsobiť teplotu vykurovacej vody podľa požiadaviek jednotlivých okruhov a časového harmonogramu. V závislosti na požiadavkách je možné vytvoriť zmiešavacie okruhy pre podlahové alebo radiátorové vykurovanie, prípadne ovládať krátky kotlový okruh. Teplota za ventilom sa môže dynamicky meniť podľa vonkajšej teploty ale aj s prihliadnutím na teplotu v miestnosti. Ak je teplota v miestnosti dosiahnutá, teplota za ventilom sa upraví o nastavenú hodnotu. Týždenný program umožňuje zmeny nastavenej teploty počas dňa podľa charakteru budovy a životného štýlu obyvateľov domu. Ak nie ste doma, teplota nemusí byť na komfortnej úrovni. Zníženie teploty o 1 °C umožňuje ušetriť aj 5% tepelnej energie. Vykurujete vtedy, keď to potrebujete. Možnosť pripojenia ďalších dvoch modulov pre zmiešavacie okruhy nám dáva spolu 5 zmiešavacích okruhov a to uspokojí potreby aj tých najnáročnejších užívateľov. Ak to nestačí, môžeme použiť niektorý zo štyroch výstupov (2x 230V a 2x NC/COM/NO) pre vytvorenie maximálne štyroch priamych vykurovacích okruhov. Už spomínané napäťové výstupy umožňujú využiť konfiguráciu nie len pre zdroje tepla, ale aj pre zapojenie obehových čerpadiel (TÚV, cirkulačné, a pod.), prepínacích zónových ventilov alebo iných zariadení (napr.: vykurovanie bazéna, zavlažovanie, prípadne záhradné osvetlenie podľa týždenného programu a pod.).

Jeden samostatný výstup 230V je predurčený pre príprava TÚV a to prostredníctvom diferenčného čerpadla TÚV (napr. z kotla na tuhé palivo alebo akumulačnej nádrže) alebo pre ohrev cez vykurovaciu špirálu. Týždenný program umožňuje výrazne šetriť na energii a zároveň mať teplú vodu vtedy, keď ju skutočne používate. Funkcia Anti-Legionella reaguje na nové hygienické požiadavky a jednoduchým nastavením umožňuje automatickú dezinfekciu TÚV, ktorá má za cieľ odstránenie baktérií Legionella pneumophila, ktoré spôsobujú zníženie bunkovej imunity organizmu. Baktérie sa často rozmnožujú v nádržiach stojacej teplej vody (optimálna teplota 35°C) a bojler je tým „dobrým“ miestom.

 

 

Odber tepla

Správne použitie bytových termostatov optimalizuje odber tepla jednotlivých okruhov. CS-i-3plus spolupracuje s tromi bytovými termostatmi so štandardnou komunikáciou (dvojpolohový – zap/vyp) a jedným izbovým regulátorom vybaveným RS komunikáciou.

Zatiaľ čo bytový termostat so štandardnou komunikáciou dáva možnosť zníženia teploty ventila alebo jeho zatvorenia a zastavenia čerpadla ventila, oveľa väčšie možnosti dáva pripojenie izbového regulátora vybaveného RS komunikáciou, ktorý funguje ako kontrolný panel. Okrem nastavenia denných a týždenných zmien teploty v miestnosti umožňuje aj náhľad a zmenu teplôt zmiešavacích okruhov, TÚV, automatickú korekciu teploty (+/-) ventila na základe zmeny izbovej teploty. Pri pripojení internetového modulu môžete vidieť a meniť teplotu v miestnosti, v ktorej je inštalovaný.

 

Kontrolný panel Vám zaznamená a zobrazí všetky alarmy na hlavnej regulácii. Nie je nutné chodiť do kotolne, najdôležitejšie informácie z kotolne máte v obývačke na farebnom dotykovom displeji (izbová regulácia CS-280, 281).

Rozšírené možnosti

Možnosť pripojenia Internetového alebo WiFi RS modulu nám umožňuje vzdialené ovládanie funkcií a sledovanie parametrov pomocou internetu, ako aj zobrazenie grafov histórie teplôt a alarmov (denné, týždenné, mesačné, ročné zobrazenie). Históriu priebehu teplôt je možné využiť pre optimalizáciu budúcich nastavení. Pripojenie na internet umožňuje zapísať nastavenia do PDF formátu, ale aj odbornú vzdialenú pomoc v prípade potreby.

 

Vyskúšajte si! Tu je link na internetový modul: https://emodul.eu/login . Jednoducho vyberte: v ľavom hornom rohu slovenčinu; v strede obrazovky vpravo „Testovací účet„; potom „OK„, na hornom pásiku hneď vedľa „odhlásiť sa” je „Výber modulu” – kliknite na trojuholník; potom si vyberte modul z pomedzi viacerých možnosti: I-3 DEMO – je nová regulácia pre 3 zmiešavacie okruhy (DEMO Solar je pre CS-402, L-8 pre podlahové vykurovanie a Pellet je pre ovládanie kotla).

Ochrana pred nežiaducim nárastom teplej vody v krátkom obehu kotla a pred príliš nízkou teplotou vykurovacej vody pri návrate do kotla chráni Váš kotol pred varom vody v krátkom obehu a pred príliš studenou vodou vracajúcou sa z hlavného obehu, čo by mohlo byť príčinou nízkoteplotnej korózii kotla.

Regulácia poskytuje aj iné softvérové ochrany proti nárastu tepla v systéme alebo proti zatuhnutiu čerpadiel. Pri náraste teploty na zdroji tepla sa automaticky zapína čerpadlo TÚV, otvára sa zmiešavací ventil pre radiátorový okruh a naopak, podlahový okruh sa zatvára, aby chránil citlivú podlahovú inštaláciu. Pre zabránenie usádzania vodného kameňa pri dlhodobej nečinnosti čerpadiel sa čerpadlá ventilov krátkodobo zapínajú.

 

TECH Controllers flexibilne reaguje na požiadavky trhu

Kapacita mikroprocesora umožňuje rozšírenie regulácie o ďalšie možnosti a softvér regulácie je neustále zdokonaľovaný a inovovaný, preto v prípade potreby, je možná jeho aktualizácia cez USB vstup veľmi jednoducho. Nový program je zaslaný emailom a cez USB kľúč program iba prenesiete do regulácie. Už v krátkom čase regulácia bude obohatená aj o zabudovaný internetový modul, neskôr o OPENTHERM komunikáciu a ďalšie možnosti vytvárania kaskády rôznymi zdrojmi tepla. Ambíciou je aj vytvorenie desiatok schém, z ktorých si klient vyberie, čo ešte viac zjednoduší inštaláciu a nastavenie regulácie.

Viac informácii na: www.tech-reg.sk

 

Zamów newsletter!

Chcę otrzymywać newsletter (rezygnacja możliwa w każdej chwili)

Email marketing powered by FreshMail

Zamów newsletter!

Chcę otrzymywać newsletter (rezygnacja możliwa w każdej chwili)

Email marketing powered by FreshMail

Zamów newsletter!

Chcę otrzymywać newsletter (rezygnacja możliwa w każdej chwili)

Email marketing powered by FreshMail

Zamów newsletter!

Chcę otrzymywać newsletter (rezygnacja możliwa w każdej chwili)

Email marketing powered by FreshMail

Szanujemy Twoją prywatność. W każdej chwili będziesz mógł zrezygnować z dalszego otrzymywania wiadomości. Zapisując się do newslettera akceptujesz Regulamin

Jeśli chcesz otrzymywać praktyczne porady, najświeższe informacje o naszych produktach oraz ważnych wydarzeniach z życia firmy to zapisz się do newslettera. Nie spamujemy – wysyłamy tylko wartościowe treści.