Séria 7 - drôtová zónová regulácia s internetom (8 zón) - TECH Sterowniki
Séria 7 - drôtová zónová regulácia s internetom (8 zón) - TECH Sterowniki

Hlavná regulácia

CS-L-7e

CS-L-7e

DRÔTOVÝ REGULÁTOR PRE TERMOELEKTRICKÉ POHONY (8 ZÓN)

Izbové regulácie a snímače napájané z hlavnej regulácie

CS-C-7 p

CS-C-7 p

DRÔTOVÝ IZBOVÝ SNÍMAČ TEPLOTY

Servopohony

Doplnkové príslušenstvo

CS-M-7

CS-M-7

DRÔTOVÝ KONTROLNÝ PANEL (PODOMIETKOVÁ INŠTALÁCIA)
CS-i-1

CS-i-1

REGULÁTOR PRE ZMIEŠAVACÍ VENTIL
CS-513

CS-513

Integrátor vstupov – 5x 230V

Séria 7

MOŽNÁ ZOSTAVA CS-L-7

UPOZORNENIE!

  • Staršia verzia kontrolného panela CS-M-7 s programovou verziou 2.0.4 s logom TECH a 2.0.5 bez loga spolupracuje iba s reguláciami CS-L-7 ktoré majú programovú verziu začínajúcu na 2.X.X.
  • Nová verzia kontrolného panela CS-M-7n s programovou verziou 3.0.6 spolupracuje iba s reguláciami CS-L-7 s programovou verziou nad 3.X.X.

Drôtová verzia zónovej regulácie podlahového vykurovania Séria L-7 je veľmi populárna pre svoju cenovú dostupnosť, nakoľko v jednotlivých zónach sú iba snímače priestorovej teploty CS-C-7p, ale na druhej strane po pripojení internetového modulu CS-507 Ethernet alebo WiFi RS CS-L-7 umožňuje využiť modernú technológiu vzdialeného ovládania cez internet pomocou aplikácie eModul.eu.

Vo všetkých zónach môžete tak prostredníctvom mobilného telefónu vybrať jeden zo šiestich týždenných programov, alebo jednoduchým spôsobom zmeniť teplotu buď na stálu alebo s časovým obmedzením.

Súčasťou systému môže byť aj kontrolný panel CS-M-7, ktorý umožňuje z jedného miesta mať pod kontrolou všetky teploty (programovať, meniť teploty). Panel nemá zabudovaný snímač priestorovej teploty.

Podobne ako u série CS-L-5 je to drôtové prevedenie, s možnosťou pripojenia až 8 snímačov teploty22 termoelektrických pohonov (STT-230/2STT-230/2S), má výstup 230V pre čerpadlo a beznapäťový výstup pre ovládanie zdroja tepla. V prípade, že potrebujete upravovať teplotu vykurovacej vody podľa vonkajšej teploty (ekvitermickej krivky), regulácia umožňuje pripojiť cez RS komunikáciu aj podriadený modul pre zmiešavací ventil a jeho čerpadlo CS-i-1m alebo regulátor pre zmiešavací ventil CS-i-1. Všetky parametre sú nastavované priamo z hlavnej regulácie CS-L-7 a v prípade pripojenia internetového modulu má užívateľ možnosť náhľadu a zmeny všetkých parametrov cez mobilnú aplikáciu.

Ak má objekt dva okruhy s dvoma čerpadlami, je možné použiť modul  CS-513, ktorý priamo z výstupov pre ovládanie termoelekrických pohonov bude ovládať aj čerpadlo. Pre bezdrôtový prenos beznapäťového výstupu na ovládanie zdroja tepla použijeme zase modul CS-262

 

Oproti CS-L-5 môžete k regulácii dodatočne pripojiť:

  • internetový modul,
  • kontrolný panel CS-M-7 na ktorom môžete podobne ako cez internet vybrať jeden zo šiestich týždenných programov, alebo zmeniť teplotu – stála alebo s časovým obmedzením. POZOR – mená zabudovaný snímač teploty,
  • modul pre ovládanie zmiešavacieho ventila (CS-i-1 alebo CS-i-1M) cez RS komunikáciu.