Séria 10 - drôtová zónová regulácia (10 zón) - TECH Sterowniki
Séria 10 - drôtová zónová regulácia (10 zón) - TECH Sterowniki

Hlavná regulácia

CS-L-10

CS-L-10

DRÔTOVÁ ZÓNOVÁ REGULÁCIA TERMOSTATICKÝCH VENTILOV (10 ZÓN)

Izbové regulácie a snímače napájané z hlavnej regulácie

Drôtové Izbové regulácie napájané na 230V

EU-297z v3

EU-297z v3

DRÔTOVÝ DVOJPOLOHOVÝ IZBOVÝ REGULÁTOR
EU-293z v3

EU-293z v3

DRÔTOVÝ DVOJPOLOHOVÝ IZBOVÝ REGULÁTOR
EU-F-4z v1

EU-F-4z v1

DRÔTOVÝ IZBOVÝ DVOJSTAVOVÝ REGULÁTOR DO RÁMČEKA

Drôtové izbové regulácie napájané na batérie

CS-294 v1

CS-294 v1

DRÔTOVÝ DVOJPOLOHOVÝ IZBOVÝ REGULÁTOR
CS-295 v3

CS-295 v3

DRÔTOVÝ DVOJPOLOHOVÝ IZBOVÝ REGULÁTOR
CS-290 v3

CS-290 v3

DRÔTOVÝ DVOJPOLOHOVÝ IZBOVÝ REGULÁTOR
EU-293 v3

EU-293 v3

DRÔTOVÝ DVOJPOLOHOVÝ IZBOVÝ REGULÁTOR
CS-292 v3

CS-292 v3

DRÔTOVÝ DVOJPOLOHOVÝ IZBOVÝ REGULÁTOR
EU-297 v3

EU-297 v3

DRÔTOVÝ DVOJPOLOHOVÝ IZBOVÝ REGULÁTOR
T-2.1

T-2.1

DRÔTOVÝ DVOJPOLOHOVÝ IZBOVÝ REGULÁTOR
T-4.1

T-4.1

DRÔTOVÝ DVOJPOLOHOVÝ IZBOVÝ REGULÁTOR

Servopohony

Doplnkové príslušenstvo

CS-513

CS-513

Integrátor vstupov – 5x 230V

Séria 10

MOŽNÁ ZOSTAVA CS-L-10

 

Drôtová zónová regulácia pre podlahové vykurovanie Séria 10 je rozšírenou verziou CS-L5 s možnosťou vytvorenia až 10 zón.

Hlavná riadiaca jednotka CS-L-10 je iba zbernicou do ktorej sa dá pripojiť 10x bytový termostat (jednoduchý ON/OFF) a 50 termoelektrických pohonov ventilov (STT-230/2STT-230/2S) pomocou 18 výstupov. CS-L-10 má výstup 230V pre zap/vypínanie čerpadla a beznapäťový výstup pre ovládanie zdroja tepla. Tak napäťový, ako aj beznapäťový výstup je zap/vypínaný naraz, podľa potreby vykurovania z bytových termostatov s 2-minútovým oneskorením. Pre bezdrôtový prenos beznapäťového výstupu na ovládanie zdroja tepla alebo na prepojenie z hlavnou reguláciou (v mieste pripojenia bytového termostatu, napr.: CS-i-1 ) použijeme modul CS-262

V každej zóne musí byť pripojený bytový termostat. Pri výbere bytových termostatov je potrebné vedieť čo od nich očakávame. Na výber sú izbové regulácie ako pre CS-L-5 (napájané vlastnými batériami) alebo špeciálne, ktoré sú predurčené iba pre reguláciu CS-L-10 (napájané z regulácie CS-L-10).

Izbové regulácie predurčené pre L-10:

  • CS-R-10b umožňujú iba nastaviť stálu teplotu prostredníctvom tlačidiel + a -. Dodatočne môžete zmeniť hysteréziu.
  • CS-R-10z umožňujú iba nastaviť stálu teplotu prostredníctvom tlačidiel + a -. Dodatočne môžete zmeniť hysteréziu.
  • CS-R-10s už umožňujú okrem nastavenia dennej a nočnej teploty (komfortná a útlmová) aj nastavenie podlahovej teploty pri použití podlahového snímača teploty (NTC snímač).
  • EU-R-10s PLUS už umožňujú okrem nastavenia dennej a nočnej teploty (komfortná a útlmová) aj nastavenie podlahovej teploty pri použití podlahového snímača teploty (NTC snímač).

Tam, kde nepotrebujete meniť teplotu počas dňa (chodba, skladovacie, odkladacie, pivničné priestory, garáž, šatník a pod.) stačí jednoduchý bytový termostat. V ostatných zónach, ktoré sú rozdelené na nočnú a dennú časť, je vhodné mať bytový termostat s možnosťou programu deň/noc. V zónach, ktoré majú veľké tepelné zisky (krb alebo iný interiérový zdroj tepla, slnečná strana a pod.) je vhodné zabudovať snímač teploty podlahy (NTC), ktorý Vám zabezpečí, že podlaha nevychladne a jej nábeh nebude trvať hodiny, aby bol dosiahnutý potrebný tepelný komfort.