Drôtové izbové regulácie napájané na batérie

CS-293 v3

CS-293 v3

DRÔTOVÝ DVOJPOLOHOVÝ IZBOVÝ REGULÁTOR
CS-297 v3

CS-297 v3

DRÔTOVÝ DVOJPOLOHOVÝ IZBOVÝ REGULÁTOR

Bezdrôtové izbové regulácie a snímače napájané na batérie

CS-293 v2

CS-293 v2

BEZDRÔTOVÝ DVOJPOLOHOVÝ IZBOVÝ REGULÁTOR
CS-297 v2

CS-297 v2

BEZDRÔTOVÝ DVOJPOLOHOVÝ IZBOVÝ REGULÁTOR

Dvojpolohové izbové regulácie podomietkové