Bezdrôtový dvojpolohový izbový
regulátor EU-293 v2

Regulátor umožňuje efektívnu reguláciu a úpravu teploty v miestnosti v závislosti od času a vykonávaných činnosti.

Ako pracuje

Zariadenie EU-293 v2 spolupracuje s prijímačom signálu nainštalovaným v blízkosti vykurovacieho zariadenia. Počas prevádzky dvojstavový regulátor teploty komunikuje s vykurovacím zariadením alebo regulátorom kotla pomocou rádiového signálu vysielaného z prijímača.

×

Izbový regulátor je praktické zariadenie, ktoré umožňuje úplnú reguláciu teploty v miestnosti, v ktorej je nainštalovaný. Vďaka tomu vykurovací systém pracuje efektívnejšie, spotrebuje menej paliva a tým sa znižujú náklady na vykurovanie budovy.

Ako funguje izbový regulátor teploty

Princíp regulátora teploty je veľmi jednoduchý. Izbový termostat udržuje nastavenú teplotu v miestnosti tak, že po dosiahnutí teploty rozopne kontakt vykurovacieho/chladiaceho zariadenia s informáciou, že nastavená izbová teplota bola dosiahnutá. Po prijatí takéhoto signálu sa vykurovacie alebo chladiace zariadenie vypne a ak je regulátor izbovej teploty pripojený k elektronike kotla, kotol prejde do pohotovostného režimu.

Inštalácia izbového regulátora teploty

Regulátor teploty je drôtové zariadenie. Aby mohol správne pracovať, musí byť pripojený k vykurovaciemu zariadeniu pomocou dvojžilového kábla. Ak je zaťaženie zariadenia viac ako 1A, musí sa použiť stýkač. Ku každej zóne je možné priradiť iba jeden izbový termostat. Inštalácia regulátora teploty v každej miestnosti umožňuje úplnú reguláciu teploty v dome a úsporu nákladov počas vykurovacej sezóny.

Na čo slúži

Bezdrôtový izbový regulátor ovláda vykurovacie zariadenie (napr. kotol na plyn, olej, elektrickú energiu) alebo chladiace zariadenie (napr. klimatizáciu). Zariadenie je určené aj na prácu v systémoch podlahového vykurovania série 5 a 10. Informáciu o teplote v miestnosti zasiela do hlavnej jednotky L-5s alebo L-10.

Na čo slúži

Bezdrôtový izbový regulátor ovláda vykurovacie zariadenie (napr. kotol na plyn, olej, elektrickú energiu) alebo chladiace zariadenie (napr. klimatizáciu). Zariadenie je určené aj na prácu v systémoch podlahového vykurovania série 5 a 10. Informáciu o teplote v miestnosti zasiela do hlavnej jednotky L-5s alebo L-10.

Prvky regulátora teploty

Moderný dizajn

Regulátor je dostupný v dvoch farebných prevedeniach: biely a čierny

×

Regulátor teploty má softvér, vďaka ktorému môže efektívne vykonávať mnoho rôznych funkcií. Ako pomocou zariadenia nastaviť požadovanú teplotu v miestnosti? Postačí zadať nastavenia zariadenia pomocou špeciálnych dotykových tlačidiel.

Funkcie regulátora izbovej teploty

Izbový regulátor môže pracovať v jednom z troch rôznych prevádzkových režimov. Prvý je denný/nočný režim. V tomto nastavení závisí nastavená teplota od denného času. Užívateľ nastaví teplotu pre deň a noc a určí čas, kedy končí deň a začína noc. Druhým režimom, v ktorom môže izbový regulátor teploty pracovať, je týždenný režim. Umožňuje Vám presne definovať, kedy ma každý deň v týždni platiť komfortná a ekonomická teplota. Regulátor izbovej teploty je možné naprogramovať až s deviatimi rôznymi programami. Tretí režim, manuálny režim, umožňuje manuálne nastavenie teploty v miestnosti priamo z hlavnej obrazovky.

Ďalšie funkcie regulátora teploty

Izbový termostat EU-293 v2 je vybavený ďalšími modernými funkciami: Optimum Start, Kúrenie/Chladenie a vstup pre snímač teploty podlahy, ktorý umožňuje regulovať teplotu v miestnosti s prihliadnutím na teplotu podlahy. Všetky funkcie izbového regulátora teploty sa používajú jednoducho a umožňujú ešte väčšiu tepelnú pohodu v miestnostiach.

Najdôležitejšie funkcie regulátora izbovej teploty:

  • ovládanie priestorovej teploty +/- s presnosťou nastavenia 0,1°C
  • hysterézia v rozmedzí 0,2 – 8°C
  • týždenný program vykurovania
  • manuálny program
  • nastavenie komfortnej (dennej) a útlmovej (nočnej) teploty
  • meranie teploty podlahy (v prípade použitia podlahového snímača)
  • chvíľkové podsvietenie displeja
  • bezdrôtová komunikácia (na rozdiel od regulátora EU-293 v2)

×

Vďaka funkcii Optimum Start v izbovom termostate je vykurovací systém ešte efektívnejší a ekonomickejší. Umožňuje vám dosiahnuť zvolenú vopred naplánovanú teplotu v presne stanovený čas.

Ako funguje termostat s funkciou Optimum Start?

Táto funkcia umožňuje inteligentné riadenie teploty v miestnosti. Jedná sa o neustále sledovanie výkonu vykurovacieho/chladiaceho systému vášho domu a využitie týchto znalostí na automatickú aktiváciu kúrenia/chladenia v predstihu na dosiahnutie požadovanej teploty. Inými slovami, regulátor izbovej teploty sám volí čas aktivácie kúrenia potrebný na dosiahnutie danej teploty v rámci vopred stanoveného času.

Inteligentná regulácia teploty s Optimum Start

Systém nevyžaduje pozornosť užívateľa a pružne reaguje na podmienky, ktoré ovplyvňujú účinnosť vykurovacieho systému. Keď sa dom po renovácií rýchlejšie zahreje, pri ďalšej zmene teploty z ekonomickej na komfortnú sa oneskorí aktivácia kúrenia, čím sa zníži čas potrebný na dosiahnutie nastavenej teploty. V čase programovania zmeny nastavenej teploty bude aktuálna teplota blízka požadovanej hodnote.

Funkcia OPTIMUM START

Dvojstavový regulátor teploty poskytuje inteligentné riadenie vykurovania alebo chladenia. Moderný regulátor určí kedy by mal kotol zapnúť, aby sa miestnosť vykurovala po dobu nastavenú užívateľom.

×

Regulátor teploty môže pracovať v režime vykurovania aj chladenia. Požadovaný režim si užívateľ zvolí pomocou tlačidiel. Aktuálny prevádzkový režim izbového regulátora teploty je signalizovaný ikonou na displeji prístroja. Prevádzka chladenia a prevádzka podlahového snímača teploty sa navzájom vylučujú. Režim aktívneho chladenia s použitím podlahového snímača by mohol poškodiť podlahový systém.

Funkcia KÚRENIE/CHLADENIE:

Izbový termostat môže ovládať vykurovacie aj chladiace zariadenie. Používateľ sa rozhodne, či bude zariadenie pracovať v režime vykurovania alebo chladenia, výberom príslušnej funkcie v menu regulátora.

Funkcia KÚRENIE/CHLADENIE:

Izbový termostat môže ovládať vykurovacie aj chladiace zariadenie. Používateľ sa rozhodne, či bude zariadenie pracovať v režime vykurovania alebo chladenia, výberom príslušnej funkcie v menu regulátora.

×

Pripojenie prídavného snímača ku kontaktu podlahového snímača umožňuje zobrazenie ďalších funkcií v menu regulátora teploty. Podlahový snímač je aktívny iba vtedy, keď izbový termostat pracuje v režime vykurovania.

Ako funguje izbový termostat s podlahovým snímačom

Keď teplota podlahy klesne pod minimálnu hodnotu, kontakt zostane zopnutý (vykurovacie zariadenie zapnuté). V tejto polohe zostane, kým sa nedosiahne nastavená teplota v miestnosti. Ak teplota na podlahovom snímači prekročí maximálnu hodnotu, kontakt sa rozopne a vykurovacie zariadenia sa vypne, aj keď nie je dosiahnutá teplota v miestnosti.

Regulátor teploty v každej miestnosti – ako inštalovať

Izbový regulátor je možné pohodlne inštalovať ako panel na stenu. Preto stačí umiestniť zadnú časť regulátora teploty do krabičky, ktorá je v stene, zasunúť do nej regulátor a potom ho mierne priskrutkovať. Jednou z funkcií regulátora teploty je dočasné podsvietenie, takže prevádzkové parametre zariadenia je možné pohodlne ovládať a upravovať aj po zotmení.

Snímač teploty podlahy

Izbový regulátor teploty má špeciálny vstup pre pripojenie podlahového snímača. Po pripojení snímača k zariadeniu je možné riadiť teplotu v miestnosti s prihliadnutím na teplotu podlahy. Úlohou užívateľa je iba definovať maximálnu a minimálnu teplotu podlahy.

Konfigurátor systémov Konfigurátor systémov

Konfigurátor systémov

Vyberte si systém pre reguláciu vykurovania vo vašej domácnosti

Vybrať

Vyrobené v Poľsku

Zariadenia sú naprojektované poľskými inžiniermi a vyrobené v Poľsku..

Flagi

Vyrobené v Poľsku

Zariadenia sú naprojektované poľskými inžiniermi a vyrobené v Poľsku..

Flagi

Dvojstavový izbový regulátor
EU-293 v2


Stiahnuť návod na obsluhu